Tuyển sinh du học Mỹ

Tuyển sinh du học Mỹ
Nếu bạn thấy rằng học tập tại Mỹ là phù hợp với mình thì đều quan trọng là bạn phải dành thời gian và công sức để chọn lựa ra những trường thích hợp để xin học.
Sinh viên quốc tế sẽ có vô số sự lựa chọn và cơ hội theo học những chuong trình học nổi tiếng trên thế giới trong số hơn 4,000 trường đại học và gần 600 ngành học khác nhau.

Nếu bạn thấy rằng học tập tại Mỹ là phù hợp với mình thì đều quan trọng là bạn phải dành thời gian và công sức để chọn lựa ra những trường thích hợp để xin học.

Các trung tâm tư vấn giáo dục như ICFEC có thể cung cấp thông tin và hướng dẩn sinh viên trên chặng đường du học này.

Mục tiêu của phần lớn sinh viên ở bậc đại học là có được tấm bằng cử nhân. Ở Mỹ, thông thường sẽ mất 4 năm cho việc học đại học và sinh viên có hai lựa chọn khi theo đuổi tấm bằng đại học.

Lựa chọn thứ nhất là bắt đầu tại trường cao đẳng hệ 2 năm với chương trình học chuyển tiếp.
Sau khi hoàn thành chương trình cao đẳng bạn có thể xin học chuyển tiếp lên hệ thống đại học hệ 4 năm (College hay University) và chỉ học thêm 2 năm còn lại tại những trường này.

Lựa chọn thứ 2 là xin học trực tiếp tại một trường đại học.
Các trường đại học "College" thường chỉ có chương trình đào tạo bậc cử nhân, trong khi "University" thì đào tạo cả bậc đại học và sau đại học.